Ceník

Ceny za jednotlivé geodetické práce jsou kalkulovány dle ceníku českého svazu geodetů a kartografů. Vzhledem ke specifikaci individuálních požadavků a jednotlivých případů z hlediska jejich rozsahu, lokality a obtížnosti zaměření je možné dojednat individuální ceny pro jednotlivé práce.
 • krátké termíny
 • nízké ceny -> pro vás je konečná cena bez DPH
 • ceny individuální
  • za 1 MJ - do 100 m délky hranic pozemků
  • geometrický plán - již od 3.500 Kč u staveb a u rozdělení pozemků za 1 MJ
  • vytyčení hranice pozemků - od 4.500 Kč za 1 MJ
  • zaměření skutečného provedení stavby od 3.000 Kč
  • prostorové vytyčení stavby od 3.500 Kč