Fotogalerie

 
 

můj nejspolehlivější figurant

 

geometrický plán

orientační vytyčení vlastnických hranic

skutečné provedení stavby

geodetické zaměření inženýrských sítí

geometrický plán v katastrální mapě digitalizované