Odkazy

nahlížení do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
polohové a bodové pole: http://dataz.cuzk.cz
terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí: http://www.vugtk.cz/slovnik/
archivní mapy: http://katastralnimapy.cuzk.cz
katastrální úřady: http://www.katastralni-urad.cz