+420 734 459 008
honcu.zdenek@seznam.cz

Ceník

Ceny za jednotlivé geodetické práce jsou kalkulovány dle ceníku českého svazu geodetů a kartografů. Vzhledem ke specifikaci individuálních požadavků a jednotlivých případů z hlediska jejich rozsahu, lokality a obtížnosti zaměření je možné dojednat individuální ceny pro jednotlivé práce.

ceny individuální

  • za 1 MJ – do 100 m délky hranic pozemků
  • geometrický plán – již od 4.500 Kč u staveb a u rozdělení pozemků za 1 MJ
  • vytyčení hranice pozemků – od 5.500 Kč za 1 MJ
  • zaměření skutečného provedení stavby od 4.000 Kč
  • prostorové vytyčení stavby od 4.500 Kč